Keuringen

Materieel dat voldoet aan de eisen

Wil jouw bedrijf gecertificeerd zijn en blijven? Dan is het noodzakelijk dat al het materieel dat bij het bedrijfsproces wordt gebruikt jaarlijks gekeurd wordt en goed geregistreerd is. Ook de ARBO-wetgeving stelt deze eisen. Een arbeidsintensief traject, waarvoor je bovendien gekwalificeerde mensen en speciale apparatuur nodig hebt. 

Is die investering niet rendabel voor je en/of wil je je liever focussen op je core business? Dan nemen wij dit traject graag voor je uit handen. Desgewenst kan de keuring plaatsvinden in jouw eigen werkplaats of op een (bouw)locatie.

Wij zijn gecertificeerd voor keuringen volgens de normen NEN 3140, NEN 2484, NEN 2718 en NEN 361.

Identificeren

Alle bedrijfsmiddelen die gekeurd moeten worden, voorzien wij van een uniek identificatienummer. Indien mogelijk graveren we dit op een nette manier in het gereedschap. Zo niet, dan gebruiken we stickers of labels.

Certificeren

Bij iedere keuring ontvang je een certificaat met alle relevante machine- en keuringsgegevens.

Registreren

Al het materiaal registreren we in www.gereedschapsbeheer.nl, een overzichtelijke online tool. Daarin kun je onder meer de identificatienummers terugvinden, de datum waarop de materialen en gereedschappen zijn goedgekeurd (mét de bijbehorende certificaten) en waar ze zich bevinden. Zo hebben zowel jijzelf als de auditeur altijd inzicht in de status en locatie van je bedrijfsmiddelen en is er minder risico dat je materialen ‘kwijt raakt’. 

Repareren

Komt een machine of een stuk gereedschap niet door de keuring vanwege een defect? Kleine onvolkomenheden kunnen wij ter plekke repareren in onze mobiele werkplaats, complexere reparaties voeren wij uit op onze eigen locatie. Gerepareerde materialen keuren we opnieuw en we werken de status bij in het online beheersysteem.

Signaleren

Het online systeem geeft automatisch een seintje wanneer materieel weer gekeurd moet worden en op welke punten. Alle periodieke keuringen verzorgen wij volgens VGM-specificaties.

Meer weten?